Kandidatoversigt

Disse kandidater stiller op til valget
 

Agnete la Cour

Jeg har i en årrække som kemiker arbejdet med miljøkemi ved SDU i Odense. Mit fokus er vores drikkevand og forureningen med pesticider fra især landbrug og private haver OG udledninger af næringsstoffer til vandløb og hav fra landbrug og spildevandsoverløb. Som medlem af DANVA, vandværkernes organisation, har jeg deltaget i flere konferencer for at blive mere vidende om de problemer, vi har, mht. forurening af grundvandet og udledning af næringsstoffer til havmiljøet. Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for rent drikkevand og separation af spildevand i regn- og kloakvand.

David Helstrup Wæverstrøm

Jeg har en uddannelse som elinstallatør og har arbejdet som elektriker i Rudersdal Kommune med vedligeholdelse af elinstallationer og pumper i kommunens vandværker, pumpebrønde og kloakbrønde. Det kunne være interessant at deltage i arbejdet i Ærø Vand og være med til at optimere vandforsyning og afledning.

Erik Jensen

Mit navn er Erik Jensen, 57 år, gift og bosat i Tranderup. Uddannet VVS’er og aut. kloakmester. Jeg interesserer mig for rent vand og klimaforandringerne, som vil få betydning for de næste generationer, hvis vi ikke tænker langsigtet nok. Med mine erfaringer vil jeg kunne bidrage til fortsat fokus på rent drikkevand, spildevand samt affaldssortering. Jeg går ind for genbrug og sortering, der hvor det kan svare sig og er realistisk. Ærø skal være et godt sted at vokse op og leve uden bekymringer for giftstoffer i drikkevand og i luften. Sammen skal vi løfte Ærø til at blive grønnere.

Karin Thumilaire

Jeg har tidligere været medlem af Ærø Vands bestyrelse i perioden 2014 – 2017 og vil meget gerne have mulighed for at forsætte arbejdet med klimatilpasninger, beskyttelse af vores grundvand, forbedring af vores genbrugs- og affaldssystemer og hvad, der i øvrigt måtte dukke op af spændende udfordringer og tiltag i fremtiden.

Poul Hansen

Mit navn er Poul Hansen, jeg er 56 år, bosiddende i St. Rise. Jeg er ansat v/ Ambulance Syd, og arbejder som ambulance behandler på Station Ærø. Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen i Ærø Vand A/S, fordi jeg har stor interesse i forsyningsselskaber. Jeg har bla. siddet som kasserer i Rise Vandværk i 10 år. Og på nuværende tidspunkt sidder jeg i Rise Fjernvarme`s bestyrelse, hvor jeg har siddet i 14 år, heraf de sidste 7 år som formand.

Poul Petersen

Jeg stiller op til bestyrelses valg, da der i de næste år skal tilrettelægges ny sorterings plan for indsamling af skrald og genbrug, et område jeg kan tænke mig at arbejde med, jeg er udlært maskinarbejder, har arbejdet 19 år hos Ærø Redningskorps og andre 19 år ved spildevandsafdeling under Ærøvand inden jeg gik på efterløn og pension i 2015
Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egne opfattelser, og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ærø Vand.